Vossenjacht

Een aantal leden binnen onze afdeling zijn heel actief met het organiseren van vossenjachten.
Wim PD2WAM, Peter PA3HCU en Wilma PD2WLM maken hier elke keer weer een geweldig spektakel van.
Iedereen is van harte welkom om aan de vossenjachten mee te doen, ook niet-zendamateurs.

Korte uitleg over vossenjacht

Vossenjacht wordt ook wel radio-(uit)peilen of Amateur Radio Direction Finding (ARDF) genoemd.
Het is hierbij bedoeling om diverse radio-zenders uit te peilen met behulp van een radio-ontvanger.
Deze ontvanger heeft vaak een veldsterktemeter en er wordt een richtingsgevoelige antenne gebruikt.
Daarnaast krijgen deelnemers vaak een kompas en een landkaart mee.

De vossenjachten worden meestal op twee verschillende frequentiebanden gehouden, 2m en 80m.
Op diverse plaatsen worden zenders verstopt die in CW morsetekens uitzendt met laag vermogen.
Het uitzenden van de tekens is kort, dus is er maar even de gelegenheid om de richting te bepalen.
De deelnemers moeten dan de zenders uitpeilen en de posities ervan op een plattegrond markeren.


De nauwkeurigheid en de volgorde van aankomst bepalen meestal samen wie er gewonnen heeft.
Altijd een leuke, spannende en gezonde bezigheid voor iedereen!