Zelfbouw projecten

Veel zendamateurs bouwen zelf zend-ontvangers, meetapparatuur, hulpmiddelen, interfaces, antennes en meer aanverwante zaken.
Soms uit noodzaak om het moeilijk verkrijgbaar of helemaal niet te koop is, maar vaak ook omdat het goedkoper en vooral leuker is.

De meeste zelfbouwprojecten worden door de bouwers gepubliceerd, zodat anderen het dan ook kunnen bouwen of kennis opdoen.
Het is altijd leuk om kennis en ervaring te delen en uit te wisselen om zo elkaar op de hoogte te houden en van elkaar te kunnen leren.

Diverse leden binnen onze afdeling hebben zich ook met zelfbouwprojecten bezig gehouden, welke we graag op deze pagina willen delen…