Contesten

Het doel van Amateur Radio Contesting is om zoveel mogelijk stations te contacteren tijdens de wedstrijdperiode.
Elke wedstrijd heeft wedstrijdreglementen:

  • Alleen bepaalde banden mogen worden gebruikt
  • De wedstrijd vindt alleen plaats tussen bepaalde tijden en op bepaalde data
  • Een uitwisseling van informatie is noodzakelijk tijdens elk contact
  • Alleen bepaalde bedieningsconfiguraties kunnen worden gebruikt

Wedstrijden vinden voornamelijk plaats op de HF-banden, met uitzondering van 60, 30, 17 en 12 meter.
Er zijn echter ook wedstrijden op de VHF-, UHF- en microgolfbanden.

Vanuit Nederland georganiseerd kennen we een aantal contests, waaronder:

Voor de contest-kalender, kijk op: https://www.contestkalender.nl/

Voor meer informatie over contesten, kijk op: http://www.arrl.org/contest-basics (Engelstalige website)